Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Bedömningsmaterial i engelska åk 7-9 (nedladdningsbar) 12 mån
Liber

Bedömningsmaterial i engelska åk 7-9 (nedladdningsbar) 12 mån

Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 innehåller tre övergripande färdighetstester, ett för varje årskurs, med innehåll som är anpassat för årskursen och elevernas mognadsnivå. Varje färdighetstest fokuserar på fyra färdigheter: Reading, Speaking , Writing samt Listening.
Varje färdighetstest innehåller:
1. en textbank att utgå ifrån
2. läsförståelsefrågor som behandlar färdigheten Reading
3. uppgifter att diskutera eller presentera muntligt som testar färdigheten Speaking
4. skrivuppgifter som testar färdigheten Writing
5. ett facit bestående av autentiska elevsvar på läsförståelsefrågorna samt färdiga förslag på bedömningar av dessa elevsvar
6. en enkel, kryssbar matris (mall) för färdigheten Speaking
7. bedömningsmallar för färdigheten Reading
8. autentiska elevtexter med bedömningskommentarer.
Dessutom finner du en mall/matris där du kan stämma av vilka av kunskapskraven i Lgr 11 som uppnåtts och på vilken nivå.
Status: Tillgänglig
Pris: 1539 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Engelska
Läromedel: Komplement
Utgiven: 2014-11-27
Artikelnummer: 9789147120109