Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Briljant Svenska Elevwebb 3 Individlicens 12 mån
Gleerups

Briljant Svenska Elevwebb 3 Individlicens 12 mån

Författare: Gleerups,

 Briljant svenska Elevwebb 1, 2 och 3

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska för skolår 1-3.  

Elevwebbarna är elevens komplement till de tryckta böckerna. Elevwebbarna innehåller:

  • Sex spelliknande övningar och två extraövningar för att befästa nya begrepp, träna meningskonstruktioner, göra kategoriseringar, välja rätt artikel eller ordklass, para ihop motsatsord och synonymer, välja rätt skiljetecken, träna på kronologisk ordning och träna läsförståelse i övningar med flervalssvar. I de två extraövningarna är det möjligt för dig som lärare att följa elevernas resultat.
  • Ljudfiler med de inlästa texterna.

Använd elevwebbarna för att på ett omväxlande och roligt sätt träna och befästa innehållet i textböckerna och arbetsböckerna.

Briljant svenska Elevwebbar

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska för skolår 1-3.  Varje årskurs består av textbok med tillhörande cd, arbetsbok, lärarhandledning, lärarwebb som även innehåller allt som finns i elevwebben och elevwebb. För årskurs 1 finns även en alfabetsbok.

Elevwebbarna är elevens komplement till de tryckta böckerna. Elevwebbarna innehåller:

  • Sex spelliknande övningar och två extraövningar för att befästa nya begrepp, träna meningskonstruktioner, göra kategoriseringar, välja rätt artikel eller ordklass, para ihop motsatsord och synonymer, välja rätt skiljetecken, träna på kronologisk ordning och träna läsförståelse i övningar med flervalssvar. I de två extraövningarna är det möjligt för dig som lärare att följa elevernas resultat.
  • Ljudfiler med de inlästa texterna.

Använd elevwebbarna för att på ett omväxlande och roligt sätt träna och befästa innehållet i textböckerna och arbetsböckerna.

Briljant svenska passar dig som:
• Vill ha ett lärverktyg som på ett mångsidigt sätt tar upp det centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk
• Vill ha digitala komponenter i form av inlästa texter till varje textbok samt lärarwebbar och elevwebbar
• Vill ha en tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur som ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på
• Vill ha en sammanhållen story med vardagsnära situationer i en mångkulturell miljö som gör att eleverna kan koppla till den egna vardagen och reflektera utifrån det

Författare till Briljant svenska är Bim Wikström, Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell. Bim Wikström är speciallärare och har skrivit böcker, sånger och noveller för barn och unga. Birgitta Emanuelsson är lärare och har skrivit ett flertal läromedel. Både Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell arbetar som provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

 

 

 

 

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 20 kr
Stadium: FK-3, SFI & SVA, SFI & SVA
Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Läromedel: Komplement
Utgiven: 2014-08-28
Artikelnummer: 9789140675163