Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Der Sprung 3 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Der Sprung 3 Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Wikner-Strid, Zandra, Odeldahl, Anders, Vitt, Angela
Om Der Sprung! 3
Der Sprung 3 är ett läromedel i tyska för år 8 på högstadiet. Texterna i studiesatsens tredje bok blir något fler och lite längre, men fortfarande blandas dialoger, sånger, dikter och berättande texter av vitt skilda slag. Texterna behandlar många olika ämnen och företeelser i de tysktalande länderna. Liksom tidigare ligger tyngdpunkten på att utöka elevernas ord- och frasförråd samt att förbättra deras kommunikativa förmåga.
Grammatikpresentationer och grammatikträning finns i ett fristående avsnitt i övningsboken, för att kunna tas in i den mängd och den takt som är lämplig. Därigenom blir grammatikgenomgångarna inte styrande för den kommunikativa språkträningen. Genusfärger används precis som tidigare i ordlistor, men nu också i grammatikdelen.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 99 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Tyska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-06-20
Artikelnummer: 9789147912728