Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Entré Lärarwebb B Individlicens 12 mån
Gleerups

Entré Lärarwebb B Individlicens 12 mån

Författare: Svensson, Ylva

Entré  är ett material för nyanlända. Elevbok B och Lärarwebb B utgår från kursplanerna för åk 7-9.

Entré passar dig som

  • vill ha ett material för nyanlända i samklang med Lgr 11 och senaste forskning
  • vill ha ett material som innehåller texter i skolans alla genrer
  • vill ha ett material som bygger upp elevernas språk och förmågor i olika ämnen
  • vill ha ett material uppbyggt efter cirkelmodellen där läsförståelsestrategier ingår.

Entré Lärarwebb B innehåller den digitala lärarhandledningen med en inledande sida om varje genre och instruktion för läraren till varje sida i Entré Elevbok B . Här finns också ett bildspel med Elevboken uppdelad genrevis för att kunna projicera vid genomgång samt pdf:er med extraövningar. 

Enligt cirkelmodellen bygger man vid genomgångarna först upp kunskap genom att ta reda på vad eleverna redan vet i ämnet, läsa modelltexter tillsammans, bearbeta texterna muntligt, dekonstruera (bryta ner texten för att sedan bygga upp den i ett nytt sammanhang) och studera vilken struktur texten har och vilka språkliga mönster som finns i den. Därefter skriver lärare och elev en text tillsammans och slutligen skriver eleven en egen text med skrivmallen som hjälp.

Entré passar dig som

  • vill ha ett material för nyanlända i samklang med Lgr 11 och senaste forskning
  • vill ha ett material som innehåller texter i skolans alla genrer
  • vill ha ett material som bygger upp elevernas ämnesspråk och förmågor i de olika ämnena
  • vill ha ett material uppbyggt efter cirkelmodellen och där läsförståelsestrategier ingår.

Entré är ett läromedel för nyanlända och består av Elevbok A och B och Lärarwebb A och B. Texter och uppgifter i A-delen utgår från kursplanerna  för åk 4-6 och i B-delen från kursplanerna för åk 7-9. 

Författare till Entré är Ylva Svensson som skrivit flera läromedel och har mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. Hon är i dag förstelärare på en skola i Uppsala.

 

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 225 kr
Stadium: 7-9
Utgiven: 2017-06-27
Artikelnummer: 9789140694799