Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Gleerups engelska 7-9, digital, lärarlic, 12 mån
Gleerups

Gleerups engelska 7-9, digital, lärarlic, 12 mån

Författare: Peterson, Lennart, Johansson, Kjell, Sutcliffe, Chris, Bergman, Kristina

Gleerups engelska 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Happy. Grammatikmoment varvas med diskussionsfrågor, filmlänkar och interaktiva uppgifter.

I Gleerups engelska digitalt läromedel finns
•   interaktivt och multimodalt innehåll
•   tester och övningar
•   stöd för smart studieteknik
•   omfattande lärarmaterial

Gleerups engelska 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Happy.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups engelska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Varje avsnitt inleds med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Därefter följer texter på tre svårighetsnivåer. För elever som behöver mer utmaning finns Extended Reading och Supreme Texts. Till alla texterna finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Bildmaterial som anknyter till texterna och inspirerar till diskussion och kommunikation. Korta grammatikfilmer förklarar grammatikmomenten på ett språk som eleverna lätt kan ta till sig.

Tester och övningar
Interaktiva övningar hjälper eleven att förstå och arbeta med texten, både på enklare och på en mer utmanande nivå. Grammatikfilmer, som följs av övningar, befäster kunskaperna. Efter varje avsnitt finns Tests och dessutom finns två Mock Tests baserade på de nationella proven. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
Gleerups engelska innehåller ett fylligt lärarmaterial med arbetsblad och prov, lektionstips och facit.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med hjälp av ordlistor.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 395 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Engelska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2015-10-09
Artikelnummer: 9789140693303