Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Gleerups svenska 4-6, digital, lärarlic, 12 mån
Gleerups

Gleerups svenska 4-6, digital, lärarlic, 12 mån

Författare: Eskilsson, Ulf, Johannesson, Mirja

Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima svenska.. Innehållet är tematiskt och läsutveckling, skrivutveckling, språkutveckling och bedömning går hand i hand.

I Gleerups svenska digitalt läromedel finns
• basen i svenska med ett tematiskt upplägg
• interaktivt och multimodalt innehåll
•  stöd för smart studieteknik
•  omfattande lärarmaterial

Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima svenska.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups svenska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns basen i din svenskundervisning: läs- och skrivstrategier, utdrag ur skönlitteratur, grammatik, muntligt berättande, källkritik och språkbruk. Upplägget är tematiskt och innehållet är elevnära och gjort för att väcka elevernas intresse.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. I Gleerups svenska finns många illustrationer och bilder som stöder texten, sätter igång fantasin och ger inspiration i språkutvecklingen.

Tester och övningar
Till varje avsnitt finns samtalsfrågor, läsförståelseuppgifter och skrivuppgifter. I lärarmaterialet finns många inspirerande lektionsuppgifter till varje tema. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
I Gleerups svenska finns ett fylligt lärarmaterial med bedömningsstöd och många inspirerande lektionsuppgifter till varje tema. Här hittar du extrauppgifter, länkar till filmer och tips på skönlitteratur.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar och översättningar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Gleerups svenska täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 295 kr
Stadium: 4-6
Ämne: Svenska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2015-10-09
Artikelnummer: 9789140693389