Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Good Stuff B Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Good Stuff B Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Coombs, Andy, Hagvärn, Roland, Johansson, Kjell, Saveska Knutagård, Monika, Bayard, Annika
Om Good Stuff B Textbook Onlinebok
Good Stuff B för engelska i år 7 på högstadiet, är uppbyggd tematiskt och har texter på olika nivåer vilket gör det enkelt för dig att nivåanpassa undervisningen. Ämnena är utmanande och väcker diskussionslust, mycket är verklighetsbaserat. Texterna är skrivna på ett språk som eleverna känner igen. Här är engelskan modern och vardaglig, tilltalet är rakt och naturligt. Den tillrättalagda skolengelskan är långt borta. Du och dina elever möter autentiska texter, faktatexter, noveller, dialoger och rollspel. Ni får också läsa utdrag ur romaner och tidskrifter, framför allt i de senare böckerna. Böckerna är uppdelade i kapitel med teman, varje kapitel har två svårighetsnivåer, från det riktigt enkla till det mer utmanande. Alla böcker från A till D följer samma pedagogiska upplägg, men texterna och ämnena anpassas efter elevernas ålder.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 99 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Engelska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-06-20
Artikelnummer: 9789147912025