Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Gymnasiekemi 1 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Gymnasiekemi 1 Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Sonesson, Artur, Tullberg, Aina, Rydén, Lars, Ellervik, Ulf, Svahn, Ola, Jörnland, Lennart, Rosén, Birgitta
Om Gymnasiekemi 1 Onlinebok
I Gymnasiekemi 1 vävs kursmomenten omsorgsfullt samman till en fungerande helhet så att eleven på bästa sätt förbereds för vidare studier. Gymnasiekemi 1 är anpassad till ämnesplanen och det centrala innehållet i GY11 och innehåller därför några nya avsnitt. Exempel på naturvetenskapliga frågeställningar, naturvetenskaplig arbetsmetod och naturvetenskapliga teoriers utveckling över tid beskrivs utförligare invävt i kapitlen. Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys behandlas i kapitel 7 när vi ger exempel på kvalitativ analys, gravimetri och titreringar samt i kapitel 8 när vi redogör för kromatografi och spektrofotometri. Särskild tonvikt har lagts vid att materialet ska vara en fullständig kemikurs också för dem som bara läser kurs 1 i kemi. Det betyder att organkemin har fått ta plats, trots att den enligt gällande kursplan främst behandlas i kurs 2 i kemi.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 119 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Kemi
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-08-09
Artikelnummer: 9789147913657