Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Happy Year 5 Lärarwebb Individlicens 12 mån
Gleerups

Happy Year 5 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Författare: Sutcliffe, Chris, Thunman, Ingela, Mälström Timling, Mirja, Thelander, Sofia

OBS! Ange e-postadress vid beställning!

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer.
I lärarmaterialet finns verktyg som underlättar för dig som lärare t.ex. nivåindelade diagnoser, extra reparationsövningar, kommunikationsövningar och matriser i enlighet med Lgr-11.

Happy Lärarwebb Year 5  ingår i en serie.

OBS! Ange e-postadress vid beställning

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna tydligt ser vilka moment de kommer att träna på.

Till materialet finns också CD med inspelade texter och hörförståelseövningar, samt webbaserade lärverktyg.

Happy Lärarwebb Year 5

Ett fullspäckat hjälpmedel för att underlätta för dig som pedagog. Här finns självtest och diagnoser på olika nivåer som hjälper dig att mäta hur dina elevers kunskaper motsvarar målen. Alla texter och hörövningarna finns inlästa som ljudfiler. Här finns extraövningar både för de elever som behöver öva mer och för de som behöver utmaningar. Till varje unit finns också och "grammar repair" för ytterligare repetition. Du får alltså samma material som finns i lärarhandledningen och på cd-skivan, men i digital form. Dessutom ett urval av samtalsbilder, lektionsplaneringar och glosförhör. I Teacher’s Guide finns också planeringsmatriser enligt Lgr-11. I matrisen finns också utrymme för att lägga in egna kommentarer för varje elev.

Happy är:
• ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
• ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
• engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
• målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Författare till Happy Year 5:
Sofia Thelander är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon bor och arbetar i Stockholm och har arbetat som lärare sedan 2005. Sofia Thelander är författare till flera komponenter i Happy-serien.

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 225 kr
Stadium: 4-6
Ämne: Engelska
Läromedel: Komplement
Utgiven: 2012-04-18
Artikelnummer: 9789140673817