Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Impuls Samhälle 7-9 Lärarhandledning Webb
Natur&Kultur

Impuls Samhälle 7-9 Lärarhandledning Webb

Impuls Samhälle - Går att sammanfatta i ett ord: demokrati


Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan - din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen - det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten.

I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus. Följande kapitel ingår: Jorden vårt hem...

Impuls Samhälle - Går att sammanfatta i ett ord: demokrati


Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan - din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen - det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten.

I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus. Följande kapitel ingår: Jorden vårt hem, Massmedierna - om information och påverkan, Hur samhället styrs, Den europeiska gemenskapen, Vår miljö, samt ett kapitel om etik och värdegrundsfrågor: Vårt ansvar för varandra.

I Grundbok 3 vidgas perspektivet ytterligare och världen och de stora frågorna hamnar i centrum i kapitlen: Vid sidan om, Din framtid - om arbete och utbildning, Samhällsekonomi, En värld full av konflikter, Konflikter i orättvisans spår, Hur löser vi världens konflikter? samt Vår gemensamma framtid.

Serien Impuls

Enligt NE betyder ordet impuls "påverkan som leder vidare". Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett läromedel som leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse. Impuls utgår från läromedlet PULS. Vi har tagit tillvara det som är bra och tillfört nytt, allt för att skapa ett modernt läromedel som passar både den nya kursplanen för Lgr 11 och dina behov. Impuls finns både som stadieböcker och grundböcker. En stadiebok innehåller samtliga tre grundböcker. Till böckerna finns nedladdningsbara lärarhandledningar. Impuls har försetts med frågor, faktarutor och temauppslag. Dessa uppslag bygger på samspelet mellan text och bild och inbjuder till samtal och diskussioner i klassrummet. Vill du så går det att bygga hela lektioner kring dem.

Lärarhandledning

Lärarhandledningarna innehåller bland annat avsnitt om Impuls och kursplanen, lektionsförslag, bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Det mesta är kopieringsunderlag och säljs som nedladdningsbara filer.

Teknisk beskrivning

Den här produkten levereras som nedladdningsbart PDF-dokument online via en personlig inloggning. Dokumentet kan läsas online på dator (PC, Mac och Chromebook), surfplatta och smartphone, eller laddas ner och sparas på din enhet.

Du behöver Acrobat Reader och internetuppkoppling för att kunna ladda ner eller läsa online.

Läs mer på www.nok.se/tekniskakrav

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 900 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Samhällskunskap
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2009-10-12
Artikelnummer: 9789127414426