Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Just Stuff C Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Just Stuff C Textbook Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Coombs, Andy, Hagvärn, Roland, Johansson, Kjell, Saveska Knutagård, Monika, Bayard, Annika
Om Just Stuff C Textbook Onlinebok
Just Stuff C är ett läromedel i engelska för år 8. Det stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska. Materialet är gjort med speciell medvetenhet om vad som hjälper elever med läs- och skrivproblematik.
Just Stuff är lättillgängligt och lättarbetat. Anpassningen ligger framför allt i struktur och layout, där inget tillåts att störa eller avleda uppmärksamheten. Dessutom introduceras texter och kapitel på ett sätt som ger eleven en god förförståelse.
Ytterligare en anpassning består i att eleverna erbjuds olika sätt, utöver det skriftliga, att visa att de kan och förstår. Läromedlet har ett multisensoriskt arbetssätt och väjer inte för repetition och ”överinlärning”. Det är alltså tillvägagångssättet och inte nivån som är anpassad.
Elever som läser extra engelska behöver ett material som är riktigt roligt samtidigt som det är genomtänkt och givande att arbeta med. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och engagerar, parallellt med ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Det är motiverande att lära sig engelska tack vare tydliga mål och ett poängsystem som visar de resultat eleven gör.
Just Stuff är en fristående del i Good Stuff-serien, den förstärker Good Stuff på ordnivå och genom att den har samma ämnesinnehåll. Det underlättar naturligtvis i samplaneringen engelsklärarna emellan, men ingen av serierna förutsätter den andra.
Textbook
Texterna är elevnära, konkreta, lite skruvade och ofta med en twist på slutet. Alla kapitel har samma struktur. Kapitlet inleds med en dikt, därpå följer The Drama, Just Listen, en längre text, Functional English-dialog och till sist Just Basics. Det är fokus på muntlig kommunikation och det ges dessutom mycket utrymme för förståelse och textbearbetning.
I varje kapitel finns ett fristående stråk, Just Basics, som behandlar relationen mellan tal och skrift, här får både lärare och elev hjälp med att sätta fingret på de speciella fonetiska svårigheterna med engelska och verktyg till att ”knäcka koden”.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 99 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Engelska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-06-20
Artikelnummer: 9789147912667