Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Känn på litteraturen - Sandor slash Ida Lärarguide online (pdf) 1 år
Sanoma Utbildning

Känn på litteraturen - Sandor slash Ida Lärarguide online (pdf) 1 år

Författare: Markstedt, Carl-Johan, Lindqvist, Charlotta

Känn på litteraturen - Sandor slash Ida Lärarguide online (pdf)

Känn på litteraturen är ett flexibelt lärarmaterial med ett omfattande kopieringsunderlag som sätter skönlitteraturen i fokus.
Varje roman i Känn på litteraturen behandlas utförligt i egna kapitel, med många uppslag och idéer på hur läsningen till sammans med eleverna kan planeras och genomföras. Varje kapitel är uppdelat i en lärardel med allmän information om boken och en elevdel med ett gediget och lättillgängligt kopieringsunderlag som lämpar sig såväl för helklassläsning som för läsning enskilt eller i mindre grupper.

Uppgifterna och diskussionsfrågorna är formulerade så att elevernas   erfarenheterlockas fram och blir en naturlig del av samtalet kring läsupplevelsen. I skrivuppgifterna får eleverna träna skrivande i olika genrer och arbeta med miljö- och personbeskrivningar, berättarmodellen, argumentationoch mycket annat. Med utgångspunkt i det omfattande materialet väljer läraren själv hur romanen ska bearbetas. Till varje roman finns även förslag på fördjupningsuppgifter kring de teman som romanen behandlar.

Status: Tillgänglig
Pris: 127 kr
Stadium: 7-9, GY, VUX
Ämne: Svenska, Svenska
Läromedel: Komplement
Utgiven: 2014-04-10
Artikelnummer: 9789152327753