Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Lexia Provia XLarge, 20 pedagoger, 150 elever Skollicens
Sanoma Utbildning

Lexia Provia XLarge, 20 pedagoger, 150 elever Skollicens

Författare: Mårtens, Martti, Gunnilstam, Olle

Att lära sig läsa och skriva är en rättighet för alla barn!
Som lärare vet du att de flesta skolbarn kan lära sig läsa och skriva utan några större svårigheter. Men det finns även elever med t ex dyslexi som har svårt att koppla eller omkoda bokstäver till språkljud.

Sveriges mest beprövade verktyg för läs- och skrivsvårigheter
Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkligt betingade inlärningssvårigheter. De tidigare versionerna har funnits i drygt 20 år och på cirka 60 % av svenska skolor. I nya Lexia Provia är de två programmen sammanfogade med en helt ny design och med ett nytt användarvänligt gränssnitt.

Provia
Provia är testverktyget som screenar elever för att fånga upp de som behöver extra stöd i läs- och skrivinlärning. Varje ålder, från 6 år och uppåt, har sina normerade test och inom varje åldersgrupp finns ett antal olika testområden. Provia är tätt integrerat med Lexia och hjälper till att välja rätt övningar. Provia lämpar sig även som ett verktyg att inför läsåret bedöma elevernas språkliga nivå och löpande stämma av språkutvecklingen.

Lexia
Lexia är övningsprogrammet där eleverna får arbeta med såväl den fonologiska medvetenheten som andra språkliga områden. Programmet går att anpassa efter elevernas behov och förutsättningar. Därmed får de känna att de lyckas, vilket skapar självförtroende också för det fortsatta skolarbetet.

Här är 3 kloka skäl att ta hjälp av Lexia och Provia för att hjälpa eleverna:
1.       Med Provia testas elever för att upptäcka dyslexi och/eller andra språkligt betingade svårigheter i god tid.
2.       Lexia tillhandahåller anpassade övningar att träna på och därmed tas hänsyn till elevernas individuella förutsättningar och behov.
3.       Lexia Provia spar tid och ger möjlighet till att göra undervisningen i svenska mer varierad, vilket kan hjälpa alla elever att nå kunskapskraven i svenska.

Dessutom kan Lexia Provia ge extra stöd till elever som har annat modersmål än svenska.

Till denna produkt tillkommer en uppstartsavgift om 1995 kr. Totalkostnaden för första året blir därför 11610 kr och därefter 9615 kr/år. Licensen förlängs automatiskt årsvis.
Nya Lexia och Provia är utvecklat i ett nära samarbete mellan Sanoma Utbildning, SPSM och upphovsmännen Martti Mårtens och Olle Gunnilstam.

Status: Tillgänglig
Pris: 9903 kr
Stadium: 4-6, 7-9, FK-3
Ämne: Svenska
Läromedel: Komplement
Utgiven: 2014-11-18
Artikelnummer: 9789152332429