Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Mais oui 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Mais oui 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Rödemark, Marie, Waagaard, Viktoria, Vanäs-Hedberg, Margareta, Jonchère, Nicolas, Parmander, Cathrine, Pettersson, Marie
Om Mais oui 2 Onlinebok
Mais oui 2 är ett basläromedel för franska 2 på gymnasiet och vuxenutbildningen. Användarvänlighet, lekfullhet och aktualitet är seriens honnörsord. Att träna muntlig kommunikation är en annan viktig ingrediens. Och inte blir Mais oui sämre av den färgsprakande, moderna utformningen!
Med elevens förkunskaper som utgångspunkt och med hjälp av varierade, roliga och aktuella texter och elevaktiva övningar lotsas eleven genom grunderna i det franska språket.
Det som utmärker Mais oui är:
- Mais oui tar vara på det eleven redan kan.
- Mais oui är lättanvänd. Eleven får stor hjälp att finna svaren på egen hand och att självständigt styra sitt arbete och ta ansvar för sin inlärning.
- Texterna är varierade, charmiga, aktuella och fräscha, med ett språk som är tänkt att användas i vardagliga situationer.
- Övningarna är lekfulla, lättsamma, varierade, tydliga och många.
- De många hörövningarna och samtalsövningarna sätter den muntliga kommunikationen i fokus.
- Ny och spännande layout lockar eleven att undersöka boken närmare.
Allt-i-ett-boken består av åtta Unités. Varje Unité börjar med en målbeskrivning, sedan följer två texter, rikligt med övningar och slutligen en självutvärdering som knyts ihop med målbeskrivningen. Till varje Unité finns avsnittet Extra, som består av olika sorters texter med olika svårighetsgrad: lästexter, brev, realia, poesi, artiklar, vokabulärövningar och sånger. I slutet av boken finns en minigrammatik, styckeordlistor och alfabetiska ordlistor. Översättningar av bastexterna i Mais oui 2 ligger i lärarhandledningen.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 119 kr
Stadium: GY, VUX
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-08-10
Artikelnummer: 9789147914531