Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Mål 1 Interaktiv Studiehandledning, fjärde upplagan
Natur&Kultur

Mål 1 Interaktiv Studiehandledning, fjärde upplagan

Författare: Althén, Anette, Tarberg, Camilla, Salem, Margueritte
Mål 1 Interaktiv studiehandledning

Genom att vara lättillgänglig, användarvänlig och tydlig hjälper Mål Interaktiv studiehandledning dig att undervisa på ett flexibelt sätt. Den är framtagen med tanke på det ökade behovet av individuell undervisning och kan användas på dator, surfplatta eller smartphone.

En tydlig arbetsgång utmärker Mål Interaktiv studiehandledning; eleven lotsas stegvis...

Mål 1 Interaktiv studiehandledning

Genom att vara lättillgänglig, användarvänlig och tydlig hjälper Mål Interaktiv studiehandledning dig att undervisa på ett flexibelt sätt. Den är framtagen med tanke på det ökade behovet av individuell undervisning och kan användas på dator, surfplatta eller smartphone.

En tydlig arbetsgång utmärker Mål Interaktiv studiehandledning; eleven lotsas stegvis genom läroboken och får samtidigt insikt om hur den egna inlärningen går till och vilka områden som behöver utvecklas. Kursens kunskapsmål är alltid närvarande och läraren har total insyn i elevens utveckling och aktivitet via en uppföljningssida.

För arbete i egen takt

Upplägget och arbetsgången fungerar utmärkt för klassrum med olika språknivåer och för studier på distans. Eleverna kan arbeta i sin egen takt oavsett den övriga gruppens nivå, vilket gagnar snabbare genomströmning och måluppfyllelse.

Enkel att använda

Handledningen är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå, och därför behövs varken någon större datorvana eller förkunskaper i svenska för att klara studierna.

Arbetskorten visar vägen i undervisningen

Övningarna i handledningen är uppbyggda av arbetskort. De ser mycket olika ut beroende på vilka uppgifterde innehåller.

Flera sätt att lära sig:

* Lyssna på texterna i läroboken
* Arbeta med de nya orden i digitala ordlistor med stöd av lexin (digital ordbok)
* Träna uttal och betoning. Nytt är att de nya orden finns inlagda med ljud.
* Träna stavning i diktamensövningar (både ord för ord, men även hela meningar)
* Läsa in texter och skicka in till läraren för bedömning
* Arbeta med filmade grammatikgenomgångar
* Skriva test
* Extramaterial från Mål 1 och även nyskapat material.

Teknisk beskrivning

Behöver du information om tekniska krav för mp3-filer eller andra produkter läs mer på www.nok.se/tekniskakrav eller kontakta oss på teknisksupport@nok.se eller 08-453 87 00.

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 70 kr
Stadium: 4-6, 7-9, FK-3, GY, VUX, SFI & SVA, SFI & SVA
Ämne: Svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2018-01-19
Artikelnummer: 9789127447745