Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Matematikboken Y 4. u. Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Matematikboken Y 4. u. Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Undvall, Lennart, Johnson, Kristina, Welén, Conny
Om Matematikboken Y 4 u Onlinebok
Uppgifternas art varierar ännu mer än tidigare. Varierade frågeställningar gör att eleverna inte bara löser sina uppgifter mekaniskt. När eleverna får resonera kring lösningar och förklara hur de tänker stärker det deras förståelse. I nya upplagan finns det därför gott om diskussionsfrågor. Vi lyfter också de matematiska begreppen på ett tydligare sätt eftersom de är grunden för att eleverna ska kunna utveckla det matematiska språket. Texten är granskad för elever som har svenska som andraspråk.
Med XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån elevernas matematiska nivå istället för deras arbetstempo. En stor fördel med konceptet i Matematikboken är att en elev kan arbeta på olika nivåer i olika avsnitt.
När klassen alltid är samlad kring samma moment får du de bästa förutsättningarna för gemensamma diskussioner och aktiviteter. Att höra hur andra tänker kring problem och lösningar skapar en djupare förståelse än om man bara arbetar självständigt, något som uppmärksammats stort på senare år.
I denna fjärde upplaga är uppgifterna ännu mer varierande. De växlar mellan att vara färdighetstränande, kommunikativa, laborativa, undersökande, problemlösande och tematiska. Författarnas egna hemsida, www.matematikbokenxyz.se, erbjuder extramaterial och konkreta tips, förslag på hur du kan arbeta mer med e-lärande i klassrummet etc.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 99 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Matematik
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-06-20
Artikelnummer: 9789147912483