Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Matte Direkt 7 Arbetsblad, Prov, Aktiviteter online pdf-filer
Sanoma Utbildning

Matte Direkt 7 Arbetsblad, Prov, Aktiviteter online pdf-filer

Författare: Carlsson, Synnöve, Hake, Karl Bertil
Arbetsblad, prov och Aktiviteter
Till Matte Direkt finns kopieringsmaterialet Arbetsblad, prov och aktiviteter. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Arbetsblad
För att möta alla elevers behov behöver man ibland ha tillgång till fler övningar inom ett moment än vad boken erbjuder. Till varje kapitel finns det därför Arbetsblad med extra övningar. Ikoner i elevboken hänvisar till ytterligare träning på arbetsblad. I lärarguiden finns korta beskrivningar av Arbetsbladen och vilken nivå uppgifterna tränar.

Aktiviteter
För att befästa matematiska begrepp och uppmuntra till samtal och samarbete finns det Aktiviteter kopplade till varje kapitel. I lärarguiden finns hänvisningar till när det passar med en viss aktivitet.

Prov och bedömning
Efter ett kapitel kan det vara lämpligt att utvärdera hur väl eleverna har tillgodogjort sig i undervisningen. Till varje kapitel finns det förslag till kapitelprov på E-A nivå, kapitelprov på E-nivå och även förslag till muntliga prov.
Status: Tillgänglig
Pris: 948 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Matematik
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2017-02-02
Artikelnummer: 9789152340059