Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Mattespanarna 4B Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Mattespanarna 4B Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Kryger, Gunnar, Hernvald, Andreas, Persson, Hans, Zetterqvist, Lena
Om Mattedetektiverna 4B Grundbok Onlinebok
Problemlösning i fokus
Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr 11, så också i vår nya serie Mattespanarna. Viktigt är också att kunna resonera om olika strategier och kommunicera matematik. I Mattespanarna får eleverna lösa spännande mysterier och träna problemlösning i varje moment.
Arbeta i tre nivåer
I Mattespanarna jobbar eleverna med strategier, matematiska begrepp, uppgifter och läxor i tre nivåer. De svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält.
Mattespanarna fortsätter där Mattedetektiverna slutar.
Pedagogiska tankar
Svenska elever behöver öva mer på matematiska begrepp och i vilket sammanhang olika beräkningsstrategier ska användas. De måste också få olika uppgiftstyper och öva på att se skillnad mellan dessa.
Att placera matematiken i ett sammanhang skapar sug efter kunskapen och är en av de viktigaste fördelarna med Mattespanarna. En annan är att eleverna får träna problemlösning, begrepp och kommunikation i varje moment. Eleverna ska lära sig använda matematiken i det dagliga livet.
Det finns sex grundböcker, 4A – 6B. I grundboken möter eleverna olika typer av problemlösningsuppgifter - enskilda uppgifter, gruppuppgifter och uppgifter av en mer undersökande karaktär: både i den lite längre gemensamma grundkursen, samt i kapitlets tre nivåer.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 69 kr
Stadium: 4-6
Ämne: Matematik
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-07-06
Artikelnummer: 9789147913329