Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Nya Matematikboken 3 A Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Nya Matematikboken 3 A Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Andersson, Karin, Bengtsson, Kian, Johansson, Eivor, Grape, Carina, Nilsson, Anette, Stjernlöf, Johanna
Nya Matematikboken följer en tydlig struktur. Varje kapitel inleds med målbeskrivningar och gemensamt arbete i klassen kring grundläggande matematiska begrepp. Eleverna får lära sig att muntligt beskriva konkreta matematiska händelser för att bygga upp en språklig förståelse för matematiken. Detta följs upp i slutet av kapitlet, där klassen gemensamt arbetar med problemlösning och resonerar kring viktiga begrepp och strategier. Därefter utvärderas kapitlet med hjälp av diagnosen i Kan du-sidan. Eleverna går i samråd med läraren sedan vidare till Träna mera eller Fördjupning. Nya matematikboken har granskats av forskare i matematikdidaktik och lär endast ut beräkningsstrategier som pekats ut som mest framgångsrika i TIMSS-analysen.
Om Nya Matematikboken 3A
Bokens kapitel behandlar följande moment:
- Addition och subtraktion, talområdet 0–200
- Addition och subtraktion med uppställning, talområdet 0–500
- Geometri
- Multiplikation och division, tabell 2 och 3
- Multiplikation och division, tabell 4 och 5
- Addition och subtraktion, talområdet 0–1000
- Mäta längd och tid
- Statistik och sannolikhet
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 69 kr
Stadium: FK-3
Ämne: Matematik
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-08-08
Artikelnummer: 9789147912674