Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Palliativ vård Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Palliativ vård Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Fridegren, Inger, Lyckander, Susanne
Palliativ vård Onlinebok
Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av den som har en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att göra den sista tiden i livet för en obotligt sjuk person så bra och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt. Läromedlet Palliativ vård har denna helhetssyn. Texten behandlar bland annat hur viktigt det är med lyhördhet, flexibilitet och empati för att kunna ge god palliativ vård. Den tar också upp hur det är att vara närstående till en person som ska dö. Boken ger även läsaren en möjlighet att reflektera över sin egen inställning till livet och döden. Genom fallbeskrivningar får läsaren följa en äldre man, Gösta, från det att han får sin cancerdiagnos tills dess att han dör. Boken har en klar struktur med samtalsfrågor i varje kapitel. Frågorna är testade i undervisningsgrupper och syftar till att inspirera till reflektion och locka till eftertanke. För att underlätta för elever som inte har svenska som modersmål finns svårare ord förklarade i marginalen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. I den nya upplagan har bland annat etikkapitlet kompletterats med den aktuella debatten kring eutanasi. Dessutom presenteras nya metoder kring behandlingen av smärta och andra symtom. Palliativ vård är skriven för kursen med samma namn och passar både i gymnasieskolan och i olika typer av vuxenutbildning.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 119 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Sjukvård
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2012-09-19
Artikelnummer: 9789147913787