Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Prima Formula 6 Elevwebb individlicens 12 mån
Gleerups

Prima Formula 6 Elevwebb individlicens 12 mån

Författare: Sjöström, Bo, Sjöström, Jacob

Prima Formula 6 Elevwebb är en komplettering till Elevboken upplaga 2.

Elevwebben passar dig som vill att eleverna får:

  • Teorifilmer
  • Måluppgifter, Extrauppgifter och Diagnoser, som är självrättande
  • Självbedömning
  • Bedömningsstöd, som är elevanpassat och liknar Nationella provs bedömning

Du får:

  • alla elevers alla resultat till din lärarwebb
  • tid över - du slipper rätta

Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning.

Prima Formula 6 elevwebb är ett komplement till den tryckta boken. Här finns självrättande måluppgifter, extrauppgifter, interaktiva övningar, diagnoser, självskattning och hjälp med bedömning till provuppgifterna. Redan från åk 4 får eleverna inblick i hur de kommer att bedömas på nationella prov.

Här kan eleverna också se matematikfilmer kopplade till innehållet i boken. Använd dem som genomgång eller repetition. I Verktygslådan finns inbyggda rit- och skrivverktyg som kan användas för att visualisera begrepp och samband, t ex tallinjer, bråk, geometriska figurer, klockan och pengar.

Prima Formula i korthet:
• eleverna får arbeta med begreppsförståelse och utveckla förmågor, upptäcka mönster, bygga strategier och föra matematiska samtal
• innehåller teorifilmer och självrättande digital färdighetsträning
• ger dig stöd i formativ bedömning, träning inför nationella prov, dokumentation och betygssättning

Visa mer
Status: Tillgänglig
Pris: 25 kr
Stadium: 4-6
Läromedel: Komplement
Utgiven: 2017-08-11
Artikelnummer: 9789140693181