Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Prio Matematik 7 digital (elevlicens) 1 år
Sanoma Utbildning

Prio Matematik 7 digital (elevlicens) 1 år

Författare: Cederqvist, Katarina, Larsson, Stefan, Gustafsson, Patrik, Szabo, Attila
Nu lanserar vi Sanoma Utbildnings digitala läraromedel i Matematik. Först ut är Prio Matematik 7.

Obs! För dig som är förstagångsköpare av våra nya digitala läromedel behöver du köpa minst en lärarlicens för att kunna administrera dina elevlicenser.

Innovation
Vi har en tradition av att utmana det konventionella när vi utvecklar nya läromedel. Det gäller även det digitala.
Prio Matematik innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Vi har kryddat våra populära läromedel med
• filmer som förklarar begrepp och beskriver metoder
• interaktiva övningar som lyfter fram vanliga missuppfattningar och leder till diskussion
• självrättande övningar och direkt återkoppling
• återkoppling till utvalda uppgifter. Det kan vara ett tips för att komma igång, en kommentar till ett felaktigt svar eller en bekräftelse när eleven har gjort rätt.
• överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande
• teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna.
• metodsamlingar och begreppslistor ligger alltid ett knapptryck bort.

Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare.

Engagerar eleverna
Våra digitala läromedel bygger på kända titlar. Prio Matematik är ett läromedel med genomarbetad pedagogik som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Prio Matematik har en tydlig struktur och ett stort matematiskt innehåll. Boken ger alla elever möjligheten att arbeta med hela det Centrala innehållet och att träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har fokus på matematikens kritiska punkter, bland annat genom tydliga genomgångar som stärker elevens begreppsuppfattning. Läromedlet har ett stort matematiskt innehåll med inspirerande uppgifter som utmanar till fördjupad förståelse på flera olika nivåer. Med Prio Matematik får eleven en stor variation i arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Lärarstöd
Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt.

Till Prio Matematik 7 finns en integrerad lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Det digitala lärarstödet ger dig som lärare användbara kommentarer i direkt anslutning till teori, exempel och uppgifter. Här finns  även alternativa exempel, tips på hur du kan starta lektionen och exempel på hur du kan bemöta vanliga missuppfattningar. I anslutning till varje avsnitt finns även hänvisningar till lämpliga övningsblad och aktiviteter.

Prio Matematik har en tydlig elevöversikt som ger dig koll på elevens arbete. Här ser du vilka övningar som eleverna har gjort och vilka de har kvar att göra. Du har också möjlighet att se elevernas svar. På så sätt kan du få en helhetsbild av klassens kunskaper och enkelt se vilka delar som behöver få ta mer plats i undervisningen.
Status: Tillgänglig
Pris: 119 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Matematik
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2017-08-21
Artikelnummer: 9789152336380