Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Prio Matematik 8 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
Sanoma Utbildning

Prio Matematik 8 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år

Författare: Cederqvist, Katarina, Larsson, Stefan, Gustafsson, Patrik, Szabo, Attila

Prio Matematik är en matematikserie för högstadiet med tydlig struktur, modern form och ett stort matematiskt innehåll.

Prio Matematik är skriven för att svara mot kraven i Lgr 11. Här får alla elever möjligheten att arbeta med hela det centrala innehållet och träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter som fokuserar på matematikens kritiska punkter. I Prio Matematik får eleven ta del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Med Prio Matematik för eleven mycket goda förutsättningar att utvecklas.

Kritiska punkter
Prio Matematik har fokus på matematikens kritiska punkter, bland annat genom tydliga genomgångar som stärker elevens begreppsuppfattning. Prio matematik har ett stort matematiskt innehåll med inspirerande uppgifter som utmanar till fördjupad förståelse på olika nivåer. Med Prio Matematik får eleven god förståelse och stimuleras till kommunikation och kreativitet.

Prio Matematik har
• fem kapitel per årskurs
• fokus på förmågorna
• tydliga genomgångar med definitioner av begrepp och exempel med lösningsförslag
• avsnitt med uppgifter på tre nivåer
• uppgifter som tränar förståelse, resonemang och kommunikation
• kontinuerlig repetition
• tydligt språk
• begreppslista
• tankekarta

Prov, Övningsblad och Aktiviteter
Prov, Övningsblad och Aktiviteter innehåller mängder av extra material i form av övningsblad och aktiviteter, allt för att möta alla elever och låta dem träna på alla förmågor. Till varje kapitel finns ett prov för att kunna utvärdera eleverna mot kunskapskraven. Vi har tagit fram ett nytt provkoncept där förmågorna tydliggörs och där rättning och utvärdering effektiviseras.

Status: Tillgänglig
Pris: 948 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Matematik
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2013-11-01
Artikelnummer: 9789152320860