Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Samhällskunskap 1, 2 och 3 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Samhällskunskap 1, 2 och 3 Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: West, Daniel, Hedengren, Uriel
Utmärkande drag
- Resonerande text som uppmanar till reflektion.
- Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
- Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang
- Eleverna kan ställa sina egnauppfattningar mot andras
Uppmanar till reflektion
Det nya läromedelspaketet Samhällskunskap tar upp frågor och ämnen som kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande. En av de röda trådarna genom böckerna är att inte ta sina egna uppfattningar eller åsikter för givna - det kan finnas andra.
Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
Ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har en framskjuten plats. Detsamma gäller frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt innehåller böckerna alla de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok i samhällskunskap.
Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang
Boken Samhällskunskap poängterar vikten av att förstå varför något ser ut som det gör, eller varför det fungerar som det gör. Förstår man detta är det lättare att ta till sig fakta kring företeelsen.
Uppgifter vid texten
I anslutning till den löpande texten finns det frågor som syftar till reflektion och ställningstagande. Det ger en direkt koppling mellan ifrågasättande och läromedelstext.
Samhällskunskap 1a1
Innehåll
- Om att påverka och att påverkas
- Kunskap och okunskap
- Individen, samhället och kulturen
- Diskriminering, fördomar och social status
- Demokrati och diktatur
- Politiska partier
- Statsskickets grunder
- Riksdag och regering
- Kommuner, landsting och regioner
- EU – den europeiska unionen
- Internationellt beslutsfattande
- Massmedier - den tredje statsmakten
- Sverige i förändring
- Näringsliv och arbetsmarknad
- Arbete, sparande och konsumtion
- Vad är samhällsekonomi?
Samhällskunskap 1b
Innehåll
Förutom innehållet i 1a1 tillkommer följande områden:
- Samhällsvetenskapliga arbetsmetoder
- Samhälle i förändring
- Rättssamhället
- Den svenska välfärden
- Hushållen och samhällsekonomin
- Tillväxt och konjunkturer
- Ekonomisk politik
- Sverige och omvärlden
Samhällskunskap 1, 2 och 3
Innehåll
Förutom innehållet i 1b tillkommer följande områden:
- Vetenskapsteori
- Det ekonomiska tänkandets historia
- Internationell ekonomi
- Internationella relationer
- Fattigdom och utveckling
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 119 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Samhällskunskap
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2013-08-20
Artikelnummer: 9789147914708