Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för SamSpråk 2 Lärarstöd online mp3 1 år (inlästa texter, hörförståelse, sånger)
Sanoma Utbildning

SamSpråk 2 Lärarstöd online mp3 1 år (inlästa texter, hörförståelse, sånger)

Författare: Stiernstedt, Metta, Bernhardtson, Eva, Tarras, Louise

Basläromedlet med intressanta texter, inspirerande bilder och attraktiv formgivning.
SamSpråk är i första hand avsett för de som läser sfi kurs B–C och D, men passar även inom andra utbildningar för både ungdomar och vuxna. I böckerna kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt läggs vid att låta deltagaren bekanta sig med både vardagliga och unika företeelser i det svenska samhället.

SamSpråk är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Eleverna får många tillfällen att uttrycka sig genom att tala om känslor, berätta om egna erfarenheter, reflektera och göra jämförelser mellan olika länders normer och de som förekommer i Sverige. Det är elevernas egna tankar och erfarenheter som utgör stommen i det SamSpråk vill förmedla.

Textböckernas uppgifter, bilder, ordspråk, citat och statistik kompletterar texterna och stimulerar till reflektion och många samtal. De grammatiska övningarna finns i huvudsak på kopieringsunderlagen. Övningsböckerna tränar läsförståelse, ordförråd, symboler, fraser och statistik och även en del grundläggande grammatik.

Lärarstöd online mp3-filer innehåller samtliga bokens texter, hörförståelse och sångernas alla verser.

Status: Tillgänglig
Pris: 1008 kr
Stadium: GY, VUX
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2017-09-28
Artikelnummer: 9789152353028