Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Short Cuts 2 Lärarens ljudfiler online (mp3-filer) Skollicens
Sanoma Utbildning

Short Cuts 2 Lärarens ljudfiler online (mp3-filer) Skollicens

Författare: Gustafsson, Jörgen, Peterson, Lennart

Short Cuts 1 och 2 är ett väl beprövat läromedel som fått mycket beröm av såväl lärare som elever, eftersom både texter och övningar visat sig fungera mycket bra i klassrummet. Du och dina elever kan välja det arbetssätt som passar er bäst - lärarlett eller mer elevplanerat. Short Cuts tar sats direkt från åk 9 och ger eleverna en ny utmaning. Siktet är inställt på goda resultat för eleverna samtidigt som böckerna har många inslag som gör inlärningen omväxlande och lustfylld.

Förutom ett mycket varierat texturval med stor spridning i tid och rum, så tar Short Cuts fasta på kraven i momenten tala, skriva samt kulturorientering.

Resource Pages är separata temadelar i båda böckerna där eleverna får många tips hur de kan utveckla sitt talade och skrivna språk. I Short Cuts 1 och 2 behandlas bl.a. Oral Presentations, Writing a Summary, Informal/Formal Letters och Writing a CV.

Status: Tillgänglig
Pris: 1061 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Engelska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2016-01-25
Artikelnummer: 9789152332559