Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Söka svar 1 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Liber

Söka svar 1 Onlinebok Grupplicens 12 mån

Författare: Mattsson Flennegård, Malin, Eriksson, Leif
Söka svar kurs A och B
En modern lärobok i religionskunskap som passar utmärkt för Religionskunskap 1. Upplägget bygger på ett undersökande och jämförande arbetssätt. Ett särskilt metodkapitel ger verktyg för självständigt arbete och textanalys. Efter varje kapitel finns uppgifter i form av:
- Överblicka – nivågrupperade uppgifter till faktatexten
- Tänk efter – djupgående frågor som innebär eftertanke
- Sök i texten – analysuppgifter till en citerad källtext
- Sök på egen hand – etiska dilemman samt uppgifter som går utanför bokens texter
Söka svar lägger stor vikt vid existentiella och etiska frågor och erbjuder rika möjligheter till diskussion och eftertanke. Ett avslutande kapitel tar upp framtidsfrågor.
Vad är en Onlinebok?
Status: Tillgänglig
Pris: 119 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Religionskunskap
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2013-08-15
Artikelnummer: 9789147915484