Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Spegla språket åk 7 Textsamling onlinebok (elevlicens) 1 år
Sanoma Utbildning

Spegla språket åk 7 Textsamling onlinebok (elevlicens) 1 år

Författare: Guvå, Laila M, Wewel, Åse
Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språkets textsamlingar har ett inspirerande upplägg som lockar till vidare läsning. Texterna och de tillhörande uppgifterna är omsorgsfullt framtagna för att passa målgruppen och för att intressera och ge utrymme för reflektion. Varje textsamling består av två delar där den första delen följer respektive grundboks kapitel och kompletterar densamma genom att erbjuda fler exempel på de representerade texttyperna. Den andra delen är tematisk och har hämtat inspiration från de övergripande målen och riktlinjerna i LGR 11. Texterna i denna del kretsar kring tre teman.
Status: Tillgänglig
Pris: 89 kr
Stadium: 7-9
Ämne: Svenska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2018-04-06
Artikelnummer: 9789152353097