Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Svenska impulser 1 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
Sanoma Utbildning

Svenska impulser 1 upplaga 2 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år

Författare: Markstedt, Carl-Johan, Eriksson, Sven

Onlineboken
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer djupet, och synliggör än tydligare kopplingen till kursplanen.

Nya Svenska impulser 1 innehåller fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsning av skönlitteratur och sakprosa. Sist i boken finns mallar och bedömningsmatriser. Boken består av fyra gedigna block:

- Blocket ”Ordet är ditt” stärker elevernas muntliga kompetens, i förberedda samtal och vid presentationer inför grupp.
- I blocket ”Berättelser omkring oss” får eleverna möta skönlitteratur i olika genrer. Blocket ger strategier och verktyg för läsning, diskussion och analys av skönlitteratur.
- I blocket ”Skrivandets hantverk” får eleverna utveckla förmågan att läsa, skriva och kritiskt granska sakprosatexter. Blocket innehåller grundliga genomgångar i utredande och argumenterande skrivande.
- blocket ”Variationer i svenskan” får eleverna reflektera över språklig variation i talat och skrivet språk, och tillägna sig grundläggande språkliga begrepp för att kunna diskutera och analysera språk ur olika perspektiv.

Dessutom innehåller boken temat ”Sanningar och lögner” som förbereder eleverna inför det nationella provet.

Status: Tillgänglig
Pris: 128 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Svenska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2017-09-18
Artikelnummer: 9789152350690