Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Vårdpedagogik och handledning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
Sanoma Utbildning

Vårdpedagogik och handledning onlinebok Ny (elevlicens) 1 år

Författare: Blohm, Agneta, Sparre, Hannu
Onlineboken
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Vårdpedagogik och handledning är skriven för kursen Vårdpedagogik och handledning i det nya Vård- och omsorgsprogrammet.
I boken beskrivs hur du som vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård- och egenvårdsuppgifter, till exempel att sköta sin medicinering, förändra sina levnadsvanor, använda olika hjälpmedel och minska sitt beroende av vård- och omsorgsinsatser. Här beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen (APL).

I boken ges exempel på pedagogiska verktyg för hur yrkesmässiga kunskaper förmedlas till patient, brukare, anhöriga och närstående och hur man arbetar med relationer på ett professionellt sätt. Kunskaper om kommunikation, till exempel hur en person tolkar och tar emot information, hur information ges och vilka faktorer som påverkar budskapet, löper som en röd tråd genom boken.

Med hjälp av fallbeskrivningar tränar eleven sin förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i olika vård- och omsorgssituationer och hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar.

Status: Tillgänglig
Pris: 134 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Vård och omsorg
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2017-08-15
Artikelnummer: 9789152352168