Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för Vistas 1 Lärarhandledning online (pdf) 1 år
Sanoma Utbildning

Vistas 1 Lärarhandledning online (pdf) 1 år

Författare: Rönnmark, Inger, Quintana, Eulalia

Här är det första heltäckande läromedlet som är skrivet efter Gy2011. Allt i ettböcker som ger dig alla verktygen för en spännande och kreativ språkinlärning.

Vistas
I Vistas hittar du inslag som förförståelse, genomgående användande av målspråket, strategiträning och egna reflektioner. Mycket arbete har lagts ner på att vinkla uppgifterna så att eleven får chans att visa alla nivåer, från E till A. I Lärarhandledningen får du färdighetsindelade prov i stil med Provbankens, samt en mängd extramaterial för individualisering.

Vistas 1
Vistas 1 bygger upp språkfärdigheten steg för steg. I det inledande kapitlet Bienvenidos väcks elevens intresse för det spanska språket. Kapitlet Bienvenidos följs sedan av fem Unidades. De teman som presenteras är vardagsnära och användbara för eleven. Situationerna ska kännas autentiska. En tydlig progression återfinns i Vistas 1, både vad gäller ordförråd och grammatik.

Strategier tränas i varje kapitel i Vistas 1. Hörövningar används genomgående både för att öppna upp elevens förförståelse inför kapitlet samt för att befästa elevens kunskaper i slutet av kapitlet. Stort fokus ligger på att träna alla de fyra färdigheterna; tala, skriva, läsa och höra. Vistas 1 har en tydlig struktur och kommunikation är i fokus. Genom att använda språket, både muntligt och skriftligt, ökar språkkunskaperna och intresset för den spanskspråkiga världen.

Varje kapitel avslutas med ett avsnitt där de olika språkliga momenten tränas i skriftlig och/eller muntlig form. Självbedömning och kamratrespons är ett återkommande inslag i boken. I det avslutande kapitlet Revista finns texter om intressanta företeelser i Spanien och Latinamerika.

Status: Tillgänglig
Pris: 799 kr
Stadium: GY, VUX
Ämne: Spanska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2015-12-04
Artikelnummer: 9789152336533