Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för ZickZack Läsrummet åk 4 Textsamling upplaga 2 onlinebok (elevlicens)
Sanoma Utbildning

ZickZack Läsrummet åk 4 Textsamling upplaga 2 onlinebok (elevlicens)

Författare: Lundenmark, Pernilla, Fällman-Bajagic, Karin, Modigh, Anna, Nieland, Susan, Hansson, Christina, Spolén, Linda, Vestman, Mia, Löthagen, Annika

ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet på skrivande av olika typer av texter.

ZickZack Läsrummet
I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Texterna är tänkta för gemensam läsning.

Bingel
Till ZickZack finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, till exempel som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.

Status: Tillgänglig
Pris: 78 kr
Stadium: 4-6
Ämne: Svenska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2018-01-12
Artikelnummer: 9789152355220