Hoppa till huvudinnehåll
Produktbild för ZickZack Läsrummet åk 6 Textsamling onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
Sanoma Utbildning

ZickZack Läsrummet åk 6 Textsamling onlinebok Ny (elevlicens) 1 år

Författare: Lundenmark, Pernilla, Fällman-Bajagic, Karin, Modigh, Anna, Nieland, Susan, Hansson, Christina, Spolén, Linda, Vestman, Mia
Onlineboken
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever. Materialet består av tre rum – Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet.
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet på skrivande av olika typer av texter, Sökrummet på informationssökning, källkritik och muntlig presentation. De olika rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig.

ZickZack Läsrummet
I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Texterna är tänkta för gemensam läsning.
I övningsboken finns övningar att göra före och efter läsningen – övningar som ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt läsförståelse – och som på så sätt fördjupar läsupplevelsen och utvecklar läsförmågan.

Bingel
Till ZickZack finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.

Status: Tillgänglig
Pris: 78 kr
Stadium: 4-6
Ämne: Svenska
Läromedel: Grundläromedel
Utgiven: 2017-08-15
Artikelnummer: 9789152352489