Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetspolicy

Digitala grundläromedel i Läromedelsportalen

Utvecklar kunskap

Digitala grundläromedel täcker alla väsentliga moment för en årskurs och ger undervisning och lärande klarhet, sammanhang och progression. De innehåller det angivna centrala innehållet och utvecklar de kunskaper och förmågor som anges i kunskapskraven.

Utvecklar värden

Digitala grundläromedel följer värdegrunden i läroplanen och är en del i värdegrundsarbetet. De utvecklas med grund i det demokratiska samhället och dess mångfald och i att skolan är en plats för möten och utveckling på likvärdiga villkor för alla elever. Digitala grundläromedel kan uppmuntra till skilda uppfattningar, perspektiv och personliga ställningstaganden och är som helhet sakliga och allsidiga.

Bygger på beprövad didaktik

Digitala grundläromedel bygger på beprövad didaktik som är anpassad för varje årskurs. Läromedel främjar att olika elevers förutsättningar och behov beaktas. De utvecklas av författare och förlag i flera steg, i dialog med skolan. Digitala grundläromedel har tillhörande komponenter som ger lärare verktyg att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.

Har grund i ämnesforskning

Digitala grundläromedels innehåll stämmer med relevanta vetenskapliga rön. De är tidsenliga och aktuella.

Har en framställning som främjar undervisning och lärande

Digitala grundläromedel har teknik och design som främjar undervisning och lärande.

Denna kvalitetspolicy gäller i tillämpliga delar för lärarhandledningar och andra läromedel och läromedelskomponenter i Läromedelsportalen.